Terms of service

USLOVI KORIŠĆENJA
Ovom veb stranicom upravlja Kalys Jewelry. Na celoj web lokaciji izrazi „mi“, „mi“ i „naš“
odnose se na nakit Kalys. Kalys Jewelry nudi ovu web stranicu, uključujući sve
informacije, alate i usluge dostupne na ovoj web lokaciji Vama, korisniku, uslovljeno
Vašim prihvatanjem svih ovde navedenih uslova, pravila i obaveštenja.
Posetom našoj web lokaciji i / ili kupovinom nečega od nas, bavite se našom „Uslugom“
i slažete se da ćete se pridržavati sledećih uslova i odredbi („Uslovi usluge“, „Uslovi“),
uključujući te dodatne uslove i smernice ovde navedeni i / ili dostupni hiperlinkom. Ovi
Uslovi korišćenja usluge važe za sve korisnike veb lokacije, uključujući, bez
ograničenja, korisnike koji su pregledači, dobavljači, kupci, trgovci i / ili autori sadržaja.
Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja usluge pre nego što pristupite ili
koristite našu web stranicu. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela web stranice
pristajete da Vas obavezuju ovi Uslovi korišćenja usluge. Ako se ne slažete sa svim
uslovima i odredbama ovog sporazuma, tada nećete moći da pristupite veb lokaciji niti
da koristite bilo koje usluge. Ako se ovi Uslovi usluge smatraju ponudom, prihvatanje je
izričito ograničeno na ove Uslove usluge.
Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju u trenutnu prodavnicu takođe podležu Uslovima
usluge. Na ovoj stranici možete u bilo kom trenutku pregledati najnoviju verziju Uslova
usluge. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih
Uslova usluge objavljivanjem ažuriranja i / ili promena na našoj veb lokaciji. Vaša je
odgovornost da povremeno proveravate ovu stranicu radi promena. Vaša kontinuirana
upotreba ili pristup web lokaciji nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja
prihvatanje tih promena.
Naša prodavnica hostuje se na Shopify Inc. Oni nam pružaju mrežnu platformu za e-
trgovinu koja nam omogućava da Vam prodajemo naše proizvode i usluge.

 

ODELJAK 1 - USLOVI ONLINE PRODAVNICE
Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja izjavljujete da ste najmanje punoletni u svojoj
državi ili provinciji prebivališta ili da ste punoletni u svojoj državi ili provinciji.

 

Ne možete koristiti naše proizvode u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe, niti
smete, u Uslugama korišćenja, prekršiti bilo koji zakon u vašoj nadležnosti (uključujući,
ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).
Ne smete prenositi crva ili viruse ili bilo koji kod destruktivne prirode.
Kršenje ili kršenje bilo kog Uslova korišćenja rezultiraće trenutnim ukidanjem Vaših
usluga.

 

ODELJAK 2 - OPŠTI USLOVI
Zadržavamo pravo da bilo kome iz bilo kog razloga u bilo kom trenutku odbijemo
uslugu.
Shvatate da se Vaš sadržaj (ne uključujući podatke o kreditnoj kartici) može prenositi
nešifrirano i da uključuje (a) prenose preko različitih mreža; i (b) promene radi
prilagođavanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima za povezivanje mreža ili uređaja.
Podaci o kreditnoj kartici su uvek šifrovani tokom prenosa preko mreže.
Pristajete da nećete reprodukovati, kopirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili
iskorišćavati bilo koji deo Usluge, upotrebu Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na
web lokaciji preko koje se usluga pruža, bez izričitog pismenog odobrenja .
Naslovi korišćeni u ovom ugovoru su uključeni samo radi pogodnosti i neće ograničiti ili
na drugi način uticati na ove Uslove.

 

ODELJAK 3 - TAČNOST, POPUNJENOST I VREMENOST INFORMACIJA
Ne snosimo odgovornost ako podaci dostupni na ovoj web lokaciji nisu tačni, potpuni ili
aktuelni. Materijal na ovoj web lokaciji je predviđen samo za opšte informacije i na njega
se ne treba oslanjati niti ga koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka bez
konsultovanja sa primarnim, tačnijim, potpunijim ili pravovremenijim izvorima
informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovoj veb lokaciji je na vaš rizik.
Ova web lokacija može sadržati određene istorijske informacije. Istorijske informacije,
nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da u bilo
kom trenutku izmenimo sadržaj ove web stranice, ali nemamo obavezu da ažuriramo
bilo kakve informacije na našoj web lokaciji. Slažete se da je vaša odgovornost da
nadgledate promene na našoj web lokaciji.
ODELJAK 4 - IZMENE USLUGE I CENE
Cene naših proizvoda mogu se promeniti bez prethodne najave.
Zadržavamo pravo u bilo kom trenutku da modifikujemo ili ukinemo Uslugu (ili bilo koji
njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo kom trenutku.
Nećemo biti odgovorni ni vama ni bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju,
promenu cene, suspendovanje ili ukidanje usluge.

ODELJAK 5 - PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primenljivo)
Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži putem web lokacije.
Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili zameni
samo u skladu sa našom Politikom vraćanja.
Potrudili smo se da što tačnije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u
prodavnici. Ne možemo da garantujemo da će prikaz bilo kog boja na monitoru vašeg
računara biti tačan.
Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili
usluga na bilo koju osobu, geografski region ili jurisdikciju. Ovo pravo možemo ostvariti
od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine bilo kojih proizvoda ili
usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda mogu se promeniti u bilo kom
trenutku bez prethodnog obaveštenja, po sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo
da u bilo kom trenutku obustavimo bilo koji proizvod. Svaka ponuda za bilo koji proizvod
ili uslugu na ovoj veb lokaciji je nevažeća tamo gde je zabranjena.
Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluge, informacije ili drugog
materijala koji ste kupili ili pribavili ispuniti Vaša očekivanja ili da će greške u Usluzi biti
ispravljene.
UKOLIKO PROIZVOD NIJE NA STANJU, PRIHVATATE 3 NEDELJE ROKA DA SE
ISTI PROIZVEDE.

 

ODELJAK 6 - TAČNOST RAČUNA I INFORMACIJE O RAČUNU
Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju izvršite kod nas. Možemo, po
sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati kupljene količine po osobi, po domaćinstvu
ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu obuhvatati porudžbine izvršene od istog
korisničkog računa ili pod njim, iste kreditne kartice i / ili porudžbine koje koriste istu
adresu za obračun i / ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo
porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo kontaktiranjem adrese e-pošte i / ili
adrese za obračun / broja telefona navedenog u vreme kada je porudžbina izvršena.
Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo narudžbine koje, prema našoj
jedinstvenoj proceni, čine dileri, preprodavci ili distributeri.
Pristajete da pružite trenutne, potpune i tačne informacije o kupovini i računu za sve
kupovine izvršene u našoj prodavnici. Slažete se da ćete odmah ažurirati svoj račun i
druge informacije, uključujući adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka,
tako da možemo izvršiti vaše transakcije i kontaktirati vas po potrebi.
Za više detalja, pregledajte našu politiku vraćanja.

ODELJAK 7 - NEOBAVEZNI ALATI
Možemo vam pružiti pristup nezavisnim alatima nad kojima niti nadgledamo niti imamo
bilo kakvu kontrolu ili unos.
Prihvaćate i slažete se da mi pružamo pristup takvim alatima „takvi kakvi jesu“ i
„dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja.
Nećemo snositi nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu
opcionalnih nezavisnih alata.
Bilo kakvu upotrebu neobaveznih alata koji se nude putem web lokacije u potpunosti je
na Vaš rizik i diskreciju, a Vi biste trebali da budete sigurni da ste upoznati i da
odobravate uslove pod kojima alate pruža relevantni nezavisni dobavljač (i).
Takođe, u budućnosti možemo da ponudimo nove usluge i / ili funkcije putem veb
lokacije (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i / ili usluge
takođe će biti predmet ovih Uslova usluge.

ODELJAK 8 - VEZE TREĆIH STRANA
Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše Usluge mogu uključivati
materijale trećih lica.
Veze trećih lica na ovoj veb lokaciji mogu vas usmeriti na veb lokacije trećih strana koje
nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili ocenu sadržaja ili tačnosti i
ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo koji
nezavisni materijal ili veb lokaciju ili bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih
lica.
Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu ili štetu koja se odnosi na kupovinu ili upotrebu
dobara, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije izvršene u vezi sa bilo
kojim nezavisnim veb lokacijama. Žalbe, potraživanja, nedoumice ili pitanja u vezi sa
proizvodima treće strane treba uputiti trećoj strani.

ODELJAK 9 - KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I OSTALI
PODNESCI
Ako na naš zahtev pošaljete određene konkretne prijave (na primer prijave na konkurs)
ili bez zahteva od nas šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge
materijale, bilo na mreži, e-poštom, poštom ili na neki drugi način (u daljem tekstu
„komentari“), slažete se da možemo u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati,
kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i koristiti na bilo koji drugi način bilo koji
komentar koji nam prosledite. Mi smo i nećemo biti u obavezi (1) da čuvamo bilo kakav

komentar u poverljivosti; (2) da plati naknadu za bilo koji komentar; ili (3) da odgovori na
bilo koji komentar.
Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, uređujemo ili uklanjamo sadržaj za koji
utvrdimo da smo prema sopstvenom nahođenju nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički,
klevetnički, pornografski, opscen ili na bilo koji drugi način neprikladan ili krši
intelektualno vlasništvo bilo koje strane ili ove Uslove korišćenja usluge. .
Slažete se da vaši komentari neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući
autorska prava, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje
se slažete da vaši komentari neće sadržavati klevetnički ili na drugi način nezakonit,
uvredljiv ili nepristojan materijal, niti sadržati bilo koji računarski virus ili drugi zlonamerni
softver koji bi na bilo koji način mogao uticati na rad Usluge ili bilo koje povezane veb
lokacije. Ne možete koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da niste neko drugi ili na
drugi način obmanjivati nas ili treće strane u pogledu porekla bilo kakvih komentara.
Sami ste odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo
nikakvu odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za komentare objavljene od
vas ili bilo koje treće strane.

 

ODELJAK 10 - LIČNI PODACI
Vaše podnošenje ličnih podataka putem prodavnice regulisano je našom Politikom
privatnosti. Da biste pogledali našu Politiku privatnosti.

 

ODELJAK 11 - GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI
Povremeno na našoj veb lokaciji ili u Usluzi mogu biti informacije koje sadrže
štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda,
cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme tranzita i dostupnost.
Zadržavamo pravo da ispravimo greške, netačnosti ili propuste i da izmenimo ili
ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako su bilo koje informacije u Usluzi ili na
bilo kojoj povezanoj veb lokaciji netačne u bilo kom trenutku bez prethodne najave
(uključujući i nakon što ste predali narudžbinu) .
Ne preuzimamo obavezu da ažuriramo, dopunjavamo ili razjašnjavamo informacije u
Usluzi ili na bilo kojoj srodnoj veb lokaciji, uključujući, bez ograničenja, informacije o
cenama, osim ako to zahteva zakon. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja
koji se primenjuje u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj web lokaciji ne bi trebalo da
označava da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj web lokaciji
izmenjene ili ažurirane.

ODELJAK 12 - ZABRANJENE UPOTREBE
Pored ostalih zabrana predviđenih Uslovima usluge, zabranjeno vam je korišćenje veb
lokacije ili njenog sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) tražiti od drugih da
izvrše ili učestvuju u bilo kakvim nezakonitim radnjama; (c) da krše bilo kakve
međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne
uredbe; (d) da krši ili krši naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine
drugih; (e) uznemiravati, zlostavljati, vređati, štetiti, klevetati, klevetati, omalovažavati,
zastrašivati ili diskriminisati na osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, etničke
pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili
obmanjujuće informacije; (g) za otpremanje ili prenos virusa ili bilo koje druge vrste
zlonamernog koda koji će ili se može koristiti na bilo koji način koji će uticati na
funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje povezane veb lokacije, drugih veb lokacija ili
Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) za neželjenu poštu,
phish, farmaceutske proizvode, izgovor, pauk, puzanje ili struganje; (j) u bilo koju
nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili (k) da ometaju ili zaobilaze bezbednosne funkcije
Usluge ili bilo koje povezane veb lokacije, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo
pravo da ukinemo vašu upotrebu Usluge ili bilo koje povezane veb stranice zbog
kršenja bilo koje zabranjene upotrebe.

ODELJAK 13 - ODRICANJE GARANCIJE; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Ne garantujemo, ne izjavljujemo ili garantujemo da će vaša upotreba naše usluge biti
neprekinuta, blagovremena, sigurna ili bez grešaka.Slažete se da s vremena na vreme možemo ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili je
otkazati u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.
Izričito se slažete da je korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na vaš vlastiti rizik.
Usluga i svi proizvodi i usluge koji vam se isporučuju putem usluge pružaju se (osim
kako smo to izričito naveli) „takvi kakvi jesu“ i „dostupni“ za vašu upotrebu, bez ikakvog
predstavljanja, garancija ili bilo kakvih uslova, bilo izričitih ili podrazumeva, uključujući

sva podrazumevana jamstva ili uslove prodajnosti, tržišnog kvaliteta, podobnosti za
određenu namenu, trajnosti, vlasništva i nekršenja.
Ni u kom slučaju nakit Kalis, naši direktori, službenici, zaposleni, pridružene kompanije,
agenti, dobavljači, pripravnici, dobavljači, dobavljači usluga ili davaoci licence neće biti
odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koju direktnu, indirektnu,
slučajnu, kaznenu, posebnu, ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez
ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak
podataka, troškove zamene ili bilo koju sličnu štetu, bilo da je zasnovana na ugovoru,
deliktu (uključujući nemar), strogoj odgovornosti ili na neki drugi način, koja proističe iz
vaše korišćenje bilo koje usluge ili bilo kojih proizvoda nabavljenih korišćenjem usluge,
ili bilo koje druge tvrdnje povezane na bilo koji način sa vašom upotrebom usluge ili bilo
kog proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, greške ili propuste u bilo kom
sadržaju, ili bilo koji gubitak ili oštećenje bilo koje vrste nastalo kao rezultat upotrebe
usluge ili bilo kog sadržaja (ili proizvoda) koji je objavljen, prenesen ili na drugi način
dostupan putem usluge, čak i ako je obavešteno o njihovoj mogućnosti. Budući da neke
države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za
posledične ili slučajne štete, u takvim državama ili jurisdikcijama naša odgovornost biće
ograničena na maksimalnu meru dozvoljenu zakonom.

 

ODELJAK 14 - NAKNADA
Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i držati bezopasnim nakit Kalys i naše roditeljstvo,
podružnice, podružnice, partnere, službenike, direktore, agente, dobavljače, davaoce
licenci, dobavljače usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene,
neškodljive za bilo kakve zahteve ili zahteve, uključujući razumne advokatske honorare,
koje je proizvela bilo koja treća strana zbog ili proizašlih iz vašeg kršenja ovih Uslova
usluge ili dokumenata koje oni uključuju referencom, ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili
prava treće strane.

 

ODELJAK 15 - RAZDELJIVOST
U slučaju da se za bilo koju odredbu ovih Uslova usluge utvrdi da je nezakonita,
nevažeća ili neprovediva, takva odredba će ipak biti izvršna u najvećoj meri dozvoljenoj

važećim zakonom, a neizvršljivi deo će se smatrati odvojenim od ovih Uslova Usluga,
takvo utvrđivanje neće uticati na validnost i izvršnost bilo kojih drugih preostalih odredbi.

ODELJAK 16 - PRESTANAK
Obaveze i obaveze strana nastale pre datuma raskida preživeće raskid ovog
sporazuma u sve svrhe.
Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi osim ako ih ne raskinete ni vi ni mi. Možete
prekinuti ove Uslove usluge u bilo kom trenutku ili kada prestanete da koristite
našu veb stranicu.

Ako prema našoj jedinstvenoj presudi ne ispunite bilo koji od uslova ili odredbi ovih
Uslova usluge, ili sumnjamo da niste uspeli, takođe možemo u bilo kom trenutku
raskinuti ovaj ugovor bez najave, a vi ćete i dalje biti odgovorni za sve dospele iznose
uključujući i datum raskida; i / ili shodno tome može vam uskratiti pristup našim
Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

 

ODELJAK 17 - CELI SPORAZUM
Propust da ostvarimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova usluge neće
predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.
Ovi Uslovi korišćenja usluge i bilo koje politike ili operativna pravila koja smo objavili na
ovoj veb lokaciji ili u vezi sa Uslugom predstavljaju celokupan sporazum i razumevanje
između vas i nas i regulišu vaše korišćenje Usluge, zamenjujući bilo kakve prethodne ili
savremene dogovore, komunikacije i predloge , bilo usmeno ili pismeno, između vas i
nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prethodne verzije Uslova usluge).
Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova usluge neće se tumačiti protiv strane
koja sastavlja nacrt.

ODELJAK 18 - PRAVO VLADE
Ovim Uslovima usluge i bilo kojim odvojenim ugovorima kojima vam pružamo Usluge
upravljaće se i tumačiće se u skladu sa zakonima Srbije.

ODELJAK 19 - PROMENE USLOVA USLUGE
Na ovom mestu možete u bilo kom trenutku da pregledate najnoviju verziju Uslova
usluge.
Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo
bilo koji deo ovih Uslova usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj veb
lokaciji. Vaša je odgovornost da povremeno proveravate našu veb stranicu radi
promena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup našoj veb lokaciji ili Usluzi nakon
objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova usluge predstavlja prihvatanje tih
promena.


ODELJAK 20 - KONTAKT INFORMACIJE
Pitanja o uslovima korišćenja usluge treba da nam se šalju na kalis.nakit@gmail.com