KALYS KRST

Krst je jedan od najstarijih simbola koji predstavlja abstraktnu sliku čoveka i služi kao amajlija koja čuva onoga ko ga nosi.
16 products